Toán Lớp 5: May mỗi bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi có 242m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa lại bao nhiêu mét vả

Question

Toán Lớp 5: May mỗi bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi có 242m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa lại bao nhiêu mét vải?
Nhanh, đúng = 5* + ctlhn ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 9 tháng 2022-03-21T10:33:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: May được nhiều nhất 86 bộ quần áo như thế và còn thừa lại 1,2 mét vải.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Có thể may được nhiều nhất số bộ quần áo là:
           242 : 2,8 = 86 bộ ( dư 1,2 m )
  Vậy: 242m vải thì may được nhiều nhất 86 bộ quần áo như thế và còn thừa lại 1,2 mét vải.

 2. $\text{Ta có: 242 : 2,8 = 86 (dư 1,2)}$
  $\text{Vậy có 242m vải thì may được nhiều nhất là 86 bộ quần áo như thế và còn thừa 1,2m vải.}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )