Toán Lớp 5: May 15 bộ quần áo như nhau hết 45m vải . Hỏi may 25 bộ quần áo cùng loại cần bao nhiêu mét vải ?

Question

Toán Lớp 5: May 15 bộ quần áo như nhau hết 45m vải . Hỏi may 25 bộ quần áo cùng loại cần bao nhiêu mét vải ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 6 tháng 2022-05-25T15:59:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                                 Bài giải
                    1 bộ quần áo cần số vải là:
                              45:15=3(m)
                     25 bộ quần áo cần số vải là:
                              3×25=75(m)
                                  Đáp số: 75m vải 
  nguyenanhthu14032010 gửi
  chúc bạn học tốt^^
  hoidap247

 2. 1 cái áo cần số mét vải là: 
       45 : 15 = 3 (m)
  25 bộ quần áo cần số mét vải là:
       3 x 25 = 75 (m)
           Đáp số: 75 m vải
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )