Toán Lớp 5: May 1 bộ quần áo thì hết 2,8 m vải. Hỏi có 74,5 m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như vậy và thừa bao nhiêu vải?

Question

Toán Lớp 5: May 1 bộ quần áo thì hết 2,8 m vải. Hỏi có 74,5 m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như vậy và thừa bao nhiêu vải?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 40 phút 2022-06-08T01:23:20+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.  $\text{Giải đáp:}$
   
   $\text{Lời giải và giải thích chi tiết:}$
   $\text{74.5 m vãi may được số bộ quần áo là}$
   $\text{74.5:2.8=26 (bộ quần áo,dư 1.7 m vãi)}$
   $\text{Đáp số 26 bộ quần áo và dư 1.7 m vãi}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )