Toán Lớp 5: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 70m và bằng 4/3 chiều rộng.Người ta sử dụng 80% diện tích vườn trồng cây ăn trái,phần còn lại trồn

Question

Toán Lớp 5: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 70m và bằng 4/3 chiều rộng.Người ta sử dụng 80% diện tích vườn trồng cây ăn trái,phần còn lại trồng hoa.Hỏi diện tích trồng hoa là bao nhiêu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 31 phút 2022-05-01T12:43:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp và lời giải

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

        70:4/3=52,5 (m)

  Diện tích mảnh vườn là:

        70xx52,5=3675 (m^2)

  Diện tích trồng hoa chiếm số phần trăm là:

        100%-80%=20 (%)

  Diện tích trồng hoa là:

        3675xx20:100=735 (m^2)

                 Đáp số: 735 m^2.

 2. Chiều rộng của mảnh vườn đó là :

        70:4/3=52,5(m)

  Diện tích mảnh vườn đó là :

     70xx52,5=3675(m^2)

  Diện tích vườn trồng cây ăn trái là :

      3675:100xx80=2940(m^2)

  Diện tích trồng hoa là :

    3675-2940=735(m^2)

                \text{Đáp số : 735m²}

  \text{# Mạc}

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )