Toán Lớp 5: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 56,5m và bằng 5/4 chiều rộng.40% diện tích vườn trồng đậu,25% diện tích trồng cà.Tìm diện tích còn

Question

Toán Lớp 5: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 56,5m và bằng 5/4 chiều rộng.40% diện tích vườn trồng đậu,25% diện tích trồng cà.Tìm diện tích còn lại, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 6 tháng 2022-06-16T00:29:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều rộng mảnh vườn đó là:

  56,5 : 5 × 4 = 45,2 (m)

  Diện tích mảnh vườn đó là:

  56,5 × 45,2 = 2553,8 (m²)

  Diện tích còn lại chiếm số phần trăm mảnh vườn là:

  100% – 40% – 25% = 35% (mảnh vườn)

  Diện tích còn lại là:

  2553,8 : 100 × 35 = 893,83 (m²)

  Đáp số: 893,83m².

 2. Giải đáp:

  $893,83\,m^2$.

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Chiều rộng là:

           $56,5:\dfrac54=45,2$ (mét).

  Diện tích mảnh vườn là:

           $45,2\times56,5=2553,8$ ($m^2$).

  Diện tích còn lại chiếm:

           $100\%-40\%-25\%=35\%$ (tổng diện tích).

  Diện tích còn lại là:

           $2553,8\times35\%=893,83$ ($m^2$).

                   Đáp số: $893,83\,m^2$.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )