Toán Lớp 5: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 56,5m và bằng 5/4 chiều rộng.40% diện tích vườn trồng đậu,25% diện tích trồng cà.Hãy tính diện tíc

Question

Toán Lớp 5: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 56,5m và bằng 5/4 chiều rộng.40% diện tích vườn trồng đậu,25% diện tích trồng cà.Hãy tính diện tích còn lại, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 27 phút 2022-06-20T15:49:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều rộng mảnh vườn là:

  56,5×4/5=45,2(m)

  Diện tích mảnh vườn là:

  56,5×45,2=2553,8(m^2)

  Diện tích còn lại là:

  2553,8-(2553,8:100×40)-(2553,8:100×25)=894,83(m^2)

  Đáp số:894,83(m^2)

 2. Chiều rộng của mảnh vườn đó là:

          56,5:5;4=45,2 (m).

  Diện tích của mảnh vườn đó là:

           56,5×45,2=2553,8 (m²).

  Diện tích phần đất trồng đậu là:

           2553,8×40;100=1021,52 (m²).

  Diện tích phần đất trồng cà là:

           2553,8×25;100=638,45 (m²)

  Diện tích đất còn lại là:

           2553,8-(1021,52+638,45)=894,83 (m²).

                           Đáp số: 894,83m²

  __________-chúc bạn học tốt-___________ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )