Toán Lớp 5: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài tính diện tích mảnh vườn?

Question

Toán Lớp 5: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài tính diện tích mảnh vườn?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 2 tháng 2022-02-17T07:40:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều rộng mảnh vườn là:

  25xx3/5=15(m)

  Diện tích mảnh vườn là:

  25xx15=375(m^2)

  Đáp số:375m^2

 2. Chiều rộng của mảnh vườn là :

       25 : 5 × 3 = 15 (m)

  Diện tích mảnh vườn là :

      15 × 25 = 375 (m²)

            Đ/S : 375 m²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )