Toán Lớp 5: Lượng nước trong hạt tươi là 60%, trong hạt khô là 20%. phơi 10 kg hạt tươi ta sẽ thu được khối lượng hạt khô là bao nhiêu kg ?

Question

Toán Lớp 5: Lượng nước trong hạt tươi là 60%, trong hạt khô là 20%. phơi 10 kg hạt tươi ta sẽ thu được khối lượng hạt khô là bao nhiêu kg ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 1 tuần 2022-06-16T20:51:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :

  Lượng nước trong 10 kg hạt tươi là :

       10 : 100 x 60 = 6 ( kg )

  Lượng hạt thực tế trong 10kg hạt tươi là :

       10 – 6 = 4( kg )

  Vì lượng hạt thực tế không thay đổi sau khi đã phơi khô nên 4 kg này ứng với :

       100 % – 20 % = 80% ( lượng hạt khô )

  Vậy phơi 10kg hạt tươi sẽ thu được số hạt khô là :

       4 : 80 x 100 = 5 ( kg )

                       Đáp số: 5 kg

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Thu được số lượng hạ khô số kg là:

  10:100×20=2(kg)

                 Đáp số 2kg

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )