Toán Lớp 5: Lượng nước trong hạt tươi chiếm tỉ lệ là 19% , trong hạt khô chiếm tỉ lệ 10%. Hỏi phơi 500kg hạt tươi sẽ được bao nhiêu kg hạt khô ?

Question

Toán Lớp 5: Lượng nước trong hạt tươi chiếm tỉ lệ là 19% , trong hạt khô chiếm tỉ lệ 10%. Hỏi phơi 500kg hạt tươi sẽ được bao nhiêu kg hạt khô ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 31 phút 2022-06-07T05:39:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:450kg

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  % khối lượng của hạt nguyên chất có trong hạt tươi là

  100%-19%=81%

  % khối lượng của hạt nguyên chất có trong hạt khô là

  100%-10%=90%

  khối lượng của hạt nguyên chất có trong hạt tươi là

  500:100*81=405(kg)

  khối lượng của hạt nguyên chất có trong hạt khô cũng là:405kg

  phơi 500kg hạt tươi thì sẽ được số kg hạt khô là

  405:90*100=450(kg)

  đáp số:450kg

   mong hay nhất

 2. Giải đáp:

  $450kg$

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Lượng nước trong 500kg hạt tươi là:

  $500$ : $100$ x $19$ = $95$(kg)

  Lượng thuần hạt trong 500kg hạt tươi là:

  $500$ – $95$ = $405$(kg)

  Vì lượng thuần hạt không thay đổi sau khi đã phơi khô nên 405kg này ứng với:

  $100$  % – $10$  % = $90$ %( lượng hạt khô)

  Vậy phơi 500kg hạt tươi sẽ thu được số hạt khô là:

  $405$ : $90$ x $100$ = $450$(kg)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )