Toán Lớp 5: Lúc 6 giờ, một ô tô đi từ A về phía B với vận tốc 51km/giờ, cùng lúc đó, một người đi xe máy từ B để đến A với vận tốc 39 km/giờ. Quãng

Question

Toán Lớp 5: Lúc 6 giờ, một ô tô đi từ A về phía B với vận tốc 51km/giờ, cùng lúc đó, một người đi xe máy từ B để đến A với vận tốc 39 km/giờ. Quãng đường AB dài 198km. Hỏi 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 2 tháng 2022-12-19T05:56:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng vận tốc của cả 2 xe máy và ô tô là:
    51+30=90 (km/giờ)
  Thời gian để cả 2 xe máy và ô tô gặp nhau là:
    198:90=2,2 (giờ) 
  Ta đổi: 2,2 giờ =2 giờ 12 phút
  Cả 2 xe máy và ô tô gặp nhau lúc:
    6 giờ +2 giờ 12 phút =8 giờ 12 phút
       Đáp số: ….
  text{#Study Well}

 2. Tổng vận tốc 2 xe là :
  51 + 39 = 90 (km/h)
  Thời gian để 2 xe gặp nhau là :
  198 : 90 = 2,2 ( giờ)
                 = 2 giờ 12 phút
  2 xe gặp nhau lúc : 
  6 giờ + 2 giờ 12 phút = 8 giờ 12 phút
  Đáp số : 8 giờ 12 phút

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )