Toán Lớp 5: Lúc 10 giờ An đi bộ từ trường về nhà với vận tốc 3,6 km/giờ. Sau đó 10 phút Bình chạy đuổi theo An với vận tốc 6 km/giờ. Hỏi Bình đuổi

Question

Toán Lớp 5: Lúc 10 giờ An đi bộ từ trường về nhà với vận tốc 3,6 km/giờ. Sau đó 10 phút Bình chạy đuổi theo An với vận tốc 6 km/giờ. Hỏi Bình đuổi kịp An lúc mấy giờ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tháng 2022-12-21T13:29:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.   Đổi 1 giờ=60 phút
  Quãng đường An đi trong 10 phút là:
     3,6:60×10=0,6 (km)
  Sau số giờ thì Bình đuổi kịp An là:
     0,6:2.4=0,25 (giờ)
  Đổi 0,25 giờ=15 phút
  Bình kịp An lúc:
     10 giờ+10 phút+15 phút=10 giờ 25 phút

   

 2. Giải đáp:10 giờ 25 phút

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Đổi 1 giờ=60 phút
  Quãng đường An đi trong 10 phút là:
  3,6:60×10=0,6 (km)
  Sau số giờ thì Bình đuổi kịp An là:
  0,6:2.4=0,25 (giờ)
  Đổi 0,25 giờ=15 phút
  Bình kịp An lúc:
  10 giờ+10 phút+15 phút=10 giờ 25 phút

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )