Toán Lớp 5: Lớp 5A có 40 học sinh ,trong đó vó 18 học sinh nữ .hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phầm trăm số học sinh lớp 5A

Question

Toán Lớp 5: Lớp 5A có 40 học sinh ,trong đó vó 18 học sinh nữ .hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phầm trăm số học sinh lớp 5A, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 1 tháng 2022-03-19T13:20:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \text{Số học sinh nữ chiếm số học sinh lớp 5A là:}

      18:40=0,45=45%

         \text{Đáp số: 45%}

 2. Giải đáp:

  45%

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\text{Phần trăm số học sinh nữ so với cả lớp 5A là:}$

           18 : 40 xx 100 = 45%

                  $\text{Đáp số: 45%.}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )