Toán Lớp 5: lớp 5A có 40 học sinh,để tính 12,5% học sinh của lớp 5A,ta cần tính như thế nào cho đúng

Question

Toán Lớp 5: lớp 5A có 40 học sinh,để tính 12,5% học sinh của lớp 5A,ta cần tính như thế nào cho đúng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 2 tháng 2022-02-22T07:13:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Sử dụng dạng 2 của tỉ số = b : 100 xx a hoặc b xx a : 100
  Giải đáp:
  12,5 học sinh của lớp 5A là:
     12,5 xx 40 : 100 = 5 ( học sinh )
                 Đáp số: 5 học sinh

 2. 12,5  % học sinh của lớp 5A là :
  40 : 100 xx 12,5 = 5  ( học  sinh)
  Đáp số : 5 học sinh
  ————————-
  Muốn tính a% của một số b bất kì, ta lấy b chia cho 100 rồi nhân với a :
  b : 100 xx  a
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )