Toán Lớp 5: lớp 5a có 32 h/s ,trong đó có 8 h/s không biết bơi . Tỉ số phần trăm h/s biết bơi so với h/s cả lớp là nhanh nhất 5*

Question

Toán Lớp 5: lớp 5a có 32 h/s ,trong đó có 8 h/s không biết bơi . Tỉ số phần trăm h/s biết bơi so với h/s cả lớp là
nhanh nhất 5*, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tháng 2022-12-21T06:02:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@NgocAnh2k4$
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số học sinh biết bơi là :
    32 – 8 = 24 (hs)
  Tỉ số phần trăm học sinh biết bơi là :
    24 : 32 × 100% = 75%
                    Đáp số : 75%

 2. $\text{Số học sinh biết bơi là:}$
  $\text{32 – 8 = 24 ( học sinh )}$
  $\text{Tỉ số phần trăm giữa học sinh biết bơi so với cả lớp là:}$
  $\text{24 : 32 x 100 = 75 ( % )}$
  $\text{Đáp số: 75 %}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )