Toán Lớp 5: lớp 5a có 32 h/s ,trong đó có 8 h/s không biết bơi . Tỉ số phần trăm h/s biết bơi so với h/s cả lớp là nhanh nhất 5*

Question

Toán Lớp 5: lớp 5a có 32 h/s ,trong đó có 8 h/s không biết bơi . Tỉ số phần trăm h/s biết bơi so với h/s cả lớp là
nhanh nhất 5*, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 2 ngày 2022-12-21T04:23:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số học sinh biết bơi là :
  32 – 8 = 24 ( học sinh )
  Tỉ số phần trăm học sinh biết bơi so với học sinh cả lớp là :
  24 : 32 xx 100% = 75%
                             Đáp số : 75%
  #dtkc

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số học sinh biết bơi là:
     32-8=24
  Tỉ số phần trăm h/s biết bơi so với h/s cả lớp là:
            24:32×100=75 %
          

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )