Toán Lớp 5: Lớp 5A có 20 bạn nam và 25 bạn nữ. 15% số học nam là: A. 2 bạn B. 3 bạn C. 4 bạn D. 5 bạn

Question

Toán Lớp 5: Lớp 5A có 20 bạn nam và 25 bạn nữ. 15% số học nam là:
A. 2 bạn B. 3 bạn C. 4 bạn D. 5 bạn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 4 ngày 2022-06-18T20:30:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 15% số học sinh nam là:
  20xx15:100= 3 (bạn)
  Đáp số: 3 bạn
  => Chọn B
   

 2. 15% số học nam là:
  20 x 15 :100 =3(bạn)


  A. 2 bạn B. 3 bạn C. 4 bạn D. 5 bạn
  ->Ta chọn B

  “Học tốt!”
  #cow

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )