Toán Lớp 5: Lan viết một dãy số lặp đi lặp lại như sau 123412341234… chữ số thứ 2021 của dãy số đó là

Question

Toán Lớp 5: Lan viết một dãy số lặp đi lặp lại như sau 123412341234… chữ số thứ 2021 của dãy số đó là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 4 ngày 2022-06-18T23:36:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{vì đó là số đc 1,2 ,3 ,4 lặp lại}$
  $\text{Mà 2020 chia hết cho 4 }$
  $\text{$\Rightarrow$Số thứ 2021 là số 1}$

 2. Giải đáp:
   1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1234  được lặp lại và có 4 chữ số 
  -> 2021\cancel{vdots}4 
  Ta thử lấy 2020:4 
  => 2020\vdots4
  -> \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{2017}&\text{2018}&\text{2019}&\text{2020}&\text{2021}\\\hline \text{1}&\text{2}&\text{3}&\text{4}&\text{1}\\\hline\end{array}
  => Số thứ 2021 của dãy số đó là 1
             

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )