Toán Lớp 5: lãi suất tiết kiệm là 0,58% một tháng một người gửi tiết kiệm 6000000 đồng hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu ?

Question

Toán Lớp 5: lãi suất tiết kiệm là 0,58% một tháng một người gửi tiết kiệm 6000000 đồng hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 1 tháng 2022-03-15T00:30:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text {Số tiền lãi là sau một tháng là:}$
  $\text {6 000 000 × 58 : 100 = 3 480 000 (đồng)}$
  $\text {Sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là:}$
  $\text {6 000 000 + 3 480 000 = 9 480 000 (đồng)}$
  $\text {Đáp số: 9 480 000 đồng}$

 2. Giải đáp:
  $\text{6034800 đồng.}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Số tiền lãi người đó nhận sau 1 tháng là:}$
           6000000 x 0,58 = 34800 (đồng)
  $\text{Số tiền người đó nhận cả tiền gửi là tiên lãi là:}$
           6000000 + 34800 = 6034800 (đồng)
                      $\text{Đáp số: 6034800 đồng.}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )