Toán Lớp 5: Lãi suất tiết kiệm của ngân hàng là 0,6% một tháng . Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng . Sau 3 tháng người đó rút cả tiền gửi và

Question

Toán Lớp 5: Lãi suất tiết kiệm của ngân hàng là 0,6% một tháng . Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng . Sau 3 tháng người đó rút cả tiền gửi và tiền lãi là (số tiền lãi các tháng là như nhau), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 6 tháng 2022-06-21T04:17:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số tiền lãi đó là:
  10000000:100xx0,6=60000(đồng)
  Sau 3 tháng tiền lãi là:
  60000xx3=180000(đồng)
  Sau 3 tháng cả tiền gửi và lãi là:
  10000000+180000=10180000(đồng)
  Đ//S:10180000 đồng

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số tiền lãi mỗi tháng là:
  10000000xx0,6%=60000(đồng)
  Sau 3 tháng cả tiền gửi với lãi của người đó là:
  10000000+(60000xx3)=10180000(đồng)
  Đáp số :10180000 đồng
  #404NotFound

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )