Toán Lớp 5: Kiểm tra một phân xưởng may người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn chiếm 91,5% tổng số sản phẩm a, Tính tổng số sản phẩm b, Số sản phẩ

Question

Toán Lớp 5: Kiểm tra một phân xưởng may người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn chiếm 91,5% tổng số sản phẩm
a, Tính tổng số sản phẩm
b, Số sản phẩm chưa đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 1 tháng 2022-12-21T10:33:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Tổng số sản phẩm của phân xưởng đó là :

  732 : 91,5 xx 100 = 800   ( sản  phẩm)

  b) Số sản phẩm chưa đạt chuẩn chiếm số % tổng số sản phẩm là :

  100% – 91,5% = 8,5  %

  Đáp số : 8,5%

   

 2. Giải đáp:

   Bài giải

  a. Tổng sản phẩm của một xưởng đó là :

  732 : 91,5 x 100 = 800 ( sản phẩm )

  b. Số sản phẩm không đạt chuẩn là:
  800 x (100% – 91,5%) = 68 ( sản phẩm)
  Đáp số: a. 800 sản phẩm 

               b. 68 sản phẩm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )