Toán Lớp 5: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a. Số thập phân bằng với số 14,07 là: A. 14,70 B. 14,007

Question

Toán Lớp 5: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a. Số thập phân bằng với số 14,07 là:
A. 14,70 B. 14,007 C. 4,07000 D. 14,0007
b. 9m 8cm = ………..m
A. 9,8 B. 9,08 C. 9,80 D. 9,008
c. Số thập phân 0,10000 có thể viết là:
A.
1
10
B.
1
100
C.
1
1000
D.
1
10000

d. Trong các số 304,705; 340,705; 304,507; 340,507. Số lớn nhất là:
A. 304,705 B. 340,507 C. 304,507 D. 340,705, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 1 tháng 2022-12-21T03:06:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{⇒Giải đáp A}$
  $\text{14,70=14,7(số 0 cuối có thể bỏ)}$
  ________________________________
  $\text{⇒Giải đáp B }$
  $\text{9m8cm=9,08m}$
  _____________________________________
  $\text{⇒Giải đáp A}$
  $\text{0,10000=0,1=$\dfrac{1}{10}$}$
  ______________________________
  $\text{⇒Giải đáp D}$
  $\text{340,705}$
   

 2. $\text{a,Chọn C (phải là 14,07000 chứ ko phải 4,07000)}$
  $\text{-Thêm 0 vào sau số thập phân thì giá trị ko thay đổi}$
  $\text{b,1cm=0,01m}$
  →$\text{8cm=8.0,01=0,08m}$
  →$\text{9m8cm=9m+0,08m=9,08m}$
  →$\text{Chọn B}$
  $\text{c,*Ta có:0,10000=0,1=}$$\frac{1}{10}$
  →$\text{Chọn A}$
  $\text{d)-Loại 304,705 và 304,507}$
  $\text{*Xét 2 số thập phân 340,705 và 340,507 có:}$
  $\text{+Phần nguyên giống nhau}$
  $\text{+Phần thập phân 705 >507}$
  →$\text{340,705 lớn nhất}$
  →$\text{Chọn D}$
  $\text{#mct}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )