Toán Lớp 5: Kho I có 120,5 tấn gạo và kho II có 75,5 tấn gạo. Sau khi người ta lấy ở mỗi kho ra một số tấn gạo như nhau thì còn lại số gạo ở kho II

Question

Toán Lớp 5: Kho I có 120,5 tấn gạo và kho II có 75,5 tấn gạo. Sau khi người ta lấy ở mỗi kho ra một số tấn gạo như nhau thì còn lại số gạo ở kho II bằng số gạo ở kkho I. Hỏi người ta lấy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 6 tháng 2022-06-11T10:32:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Gửi TUS
            xin ctlhn
                                 Giải
    Lúc đầu kho 1 hơn kho 2 số tấn gạo là :
             120,5-75,5=45 (tấn)
    Số gạo kho 2 lúc sau là :
             45: (9-4 )×4= 36 (tấn)
     Người ta lấy ra số tấn gạo là
              75,5-36= 39,5 (tấn)                  
                             Đáp số : 39,5 tấn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )