Toán Lớp 5: Khi trừ 123,4 đi một số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân, một bạn học sinh đã nhầm đặt tính rồi thực hiện như đối với cách thực

Question

Toán Lớp 5: Khi trừ 123,4 đi một số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân, một bạn học sinh đã nhầm đặt tính rồi thực hiện như đối với cách thực hiện phép trừ hai số tự nhiên và thu được kết quả là 6,67. Tìm số trừ trong phép trừ đó và kết quả đúng của phép trừ đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 2 tuần 2022-08-06T18:37:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                           Bài giải:
  Do đặt tính sai nên 123,4 đã bị giảm đi 10 lần.
  Nên còn lại là : 
         123, 4 : 10 = 12, 34
  Số trừ trong phép tính trừ là:
         12, 34 –  6, 67 = 5, 67 
  Kết quả đúng của phép tính trừ là:
          123, 4 – 5, 67 = 117, 73
                 Đáp số: Số trừ: 5, 67
                               Hiệu: 117, 73

 2. @hanguyenkhanh@king of darkness
             Giải
  Do đặt tính sai nên 123,4 đã bị giảm đi 10 lần và còn lại là : 
   123,4 :10 = 12,34
  Số trừ trong phép trừ là:
   12,34 – 6,67 = 5,67 
  Kết quả đúng của phép trừ là:
   123,4 – 5,67 = 117,73
      Đáp số: Số trừ: 5,67
                   Hiệu : 117,73
  Chúc bạn học tốt ^_^
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )