Toán Lớp 5: khi chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta có viết dấu phẩy không, nếu có viết thì viết khi nào

Question

Toán Lớp 5: khi chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta có viết dấu phẩy không, nếu có viết thì viết khi nào, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 tuần 2022-06-17T01:49:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:
  – Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số .
  – Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.
  @PHAMHONGSON2022 CHO MIK XIN CTLHN NHA
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:
  – Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số .
  – Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.
  theo yêu cầu của cậu khi chia thì có một số trường hợp viết dấu phẩy còn một số trường hợp thì không . nếu hai số thập phân có phần thập phân bằng nhau mà ko chia hết cho nhau ta viết thêm dấu phẩy vào bên phải thương , thêm số 0 vào bên phải số dư rồi chia tiếp

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )