Toán Lớp 5: Kết kết quả phép tính kết quả phép tính hai ngày 8 giờ + 12 ngày 18 giờ là

Question

Toán Lớp 5: Kết kết quả phép tính kết quả phép tính hai ngày 8 giờ + 12 ngày 18 giờ là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 1 tháng 2022-12-22T02:46:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     2 ngày 8 giờ
  +
  12 ngày 18 giờ
  ________________
  14 ngày 26 giờ
  = 15 ngày 2 giờ
  Vậy kết quả phép tính kết quả phép tính hai ngày 8 giờ + 12 ngày 18 giờ là 15 ngày 2 giờ.

 2. – Vì 1 ngày = 24 giờ
  <=> 2 ngày 8 giờ + 12 ngày 18 giờ 
  = 56 giờ + 306 giờ 
  = 362 giờ 
  Vậy kết quả phép tính kết quả phép tính hai ngày 8 giờ + 12 ngày 18 giờ là : 362 giờ .
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )