Toán Lớp 5: xin loi nha luc nay minh nham day moi dung ne y*(2/3+2/15+2/35+2/56)=1

Question

Toán Lớp 5: xin loi nha luc nay minh nham day moi dung ne y*(2/3+2/15+2/35+2/56)=1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 3 tuần 2022-06-17T06:40:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  y x 25/ 28 =1
  y               = 1: 25/ 28
  y               = 28/25
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  y . ($\frac{2}{3}$ +$\frac{2}{15}$+$\frac{2}{35}$+$\frac{2}{56}$)=1
  y . $\frac{25}{28}$=1
  y                          =1 : $\frac{25}{28}$
  y                          =$\frac{28}{25}$
                        #HOANGBACH3014

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )