Toán Lớp 5: Hỗn số bốn và ba, phần năm được viết thành phân số A9 phần năm bê 12 phần năm C 27 phần 5D23 phần năm

Question

Toán Lớp 5: Hỗn số bốn và ba, phần năm được viết thành phân số A9 phần năm bê 12 phần năm C 27 phần 5D23 phần năm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 2 tuần 2022-06-17T08:53:34+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Câu D nha bn
    Vì a ko đc
    Vì B ko đc
    Vì C ko đc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )