Toán Lớp 5: Hỗn số 5 và $\dfrac{6}{100}$ viết thành số thập phân là: A. 5,6 B. 5,06 C. 6,05 D. 5,006

Question

Toán Lớp 5: Hỗn số 5 và $\dfrac{6}{100}$ viết thành số thập phân là: A. 5,6 B. 5,06 C. 6,05 D. 5,006, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 6 tháng 2022-06-15T18:55:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  5 6/100 = 5+6/100 = 5+0,06 = 5,06
  => B.

 2. Giải đáp:
  56/100 = frac{506}{100} = 506 : 100 = 5,06
  => 56/100 = 5,06
  -> B
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )