Toán Lớp 5: Hỗn số `10 5/6` có thể viết bằng phân số nào sau đây `?` `66/5` `61/6` `65/6` `56/6`

Question

Toán Lớp 5: Hỗn số `10 5/6` có thể viết bằng phân số nào sau đây `?`
`66/5`
`61/6`
`65/6`
`56/6`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 4 tháng 2022-06-16T20:15:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 10 5/6
  =(10.6+5)/6
  =65/6
  => Chọn đáp án thứ 3

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   10 5/6 được viết là :
  => 10 5/6 = ((10×6 ) +5)/6 = (60 + 5)/6 = 65/6
  vậy chọn câu C 65/6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )