Toán Lớp 5: Hoa và Hương có một số tiền. Biết số tiền của Hoa bằng 3/8 số tiền của Hương. Nếu Hoa tiêu hết 9000 đồng và Hương tiêu hết 15000 đồng t

Question

Toán Lớp 5: Hoa và Hương có một số tiền. Biết số tiền của Hoa bằng 3/8 số tiền của Hương. Nếu Hoa tiêu hết 9000 đồng và Hương tiêu hết 15000 đồng thì Hương còn nhiều hơn Hoa 39000 đồng.Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiều tiền ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 6 tháng 2022-05-25T18:30:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lúc đầu Hương có nhiều hơn Hoa là :

        39000 + (1500 – 9000) = 45000 (đồng)

  Số tiền lúc đầu của Hương là :

        45000 : (8 – 3) xx 8 = 72000 (đồng)

  Số tiền lúc đầu của Hoa là :

        72000 – 45000 = 27000 (đồng)

  Đáp số : Hương : 72000 đồng

                Hoa : 27000 đồng

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  Lúc đầu Hương có nhiều hơn Hoa số tiền là :

           39 000 + ( 1500 – 9000 ) = 45000 ( đ)

  Lúc đầu Hương có số tiền là :

           45 000 : ( 8-3 ) x 8 = 72000 (đ)

  Lúc đầu hoa có số tiền là :

           72 000 – 45 000 = 27 000 (đ)

                Đ/s : 27 000 đ

  @Beerick

  #Hoidap247 

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )