Toán Lớp 5: hộ mình với x:1/3=1/2+1/3(x-2/3):2/5=7/10

Question

Toán Lớp 5: hộ mình với
x:1/3=1/2+1/3(x-2/3):2/5=7/10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 2 tuần 2022-06-07T07:08:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1
  X : 1/3 = 1/2 + 1/3
  X : 1/3 = 5/6
  X = 5/6 x 1/3
  X = 5/18.
  2,
  ( X – 2/3 ) : 2/5 = 7/10
   X – 2/3= 7/10 x 2/5
   X – 2/3 = 7/25
   X = 7/25 + 2/3
   X  = 71/75

 2. X : 1/3 = 1/2 + 1/3
  X : 1/3 = 5/6
  X         = 5/6 x 1/3
  X         = 5/18.
  ( X – 2/3 ) : 2/5 = 7/10
   X – 2/3            = 7/10 x 2/5
   X – 2/3            = 7/25
   X                     = 7/25 + 2/3
   X                     = 71/75
  Tick 5*, cảm ơn và câu trả lời hay nhất giúp mình nhé.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )