Toán Lớp 5: hình bình hành abcd có độ dài cạnh đáy 36cm,chiều cao bằng 2/3 cạnh đáy.hỏi diện tích hình bình hành abcd bằng bao nhiêu cm

Question

Toán Lớp 5: hình bình hành abcd có độ dài cạnh đáy 36cm,chiều cao bằng 2/3 cạnh đáy.hỏi diện tích hình bình hành abcd bằng bao nhiêu cm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 2 tháng 2022-02-22T15:54:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Chiều cao của hình bình hành abcd là:
  36 : 3 x 2= 24 ( cm )
  Diện tích hình bình hành abcd là : 
  36 x 24 = 864 (cm)
  Đáp số : 864 cm
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều cao hình bình hành ABCD là :
      36 : 3 x 2 = 24 ( cm )
  Diện tích hình bình hành ABCD là :
     36 x 24 = 864 ( $cm^2$ )
                  Đáp số : 864 $cm^2$ 
  ___________________________
  Công thức tính diện tích hình bình hành :
  S = cạnh  x  chiều cao 
  ~ học tốt ~ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )