Toán Lớp 5: hiệu là 210 , tỉ số là 25 . số lớn bằng bao nhiêu ?

Question

Toán Lớp 5: hiệu là 210 , tỉ số là 25 . số lớn bằng bao nhiêu ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 3 tuần 2022-06-04T16:37:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số lớn là :
  210 : ( 25 – 1 ) × 25 = 218,75
  Đáp số : 218,75
  Bổ sung thêm nhé !!
  Số bé là :
  218,75 – 210 = 8,75
  * Lưu ý : Phần bổ sung thêm không cần cũng được
   

 2. Answer
  $\text{Hiệu số phần bằng nhau là:}$
  25 – 1 = 24 $\text{(phần)}$
  $\text{Số bé là:}$
  210 : 24 xx 25 = 218,75
  $\text{Số lớn là:}$
  218,75 – 210 = 8,75
  $\text{Đáp số: 218,75}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )