Toán Lớp 5: hiệu của hai số là 175 nếu số bé tăng 13 đơn vị và giữ nguyên số lớn thì số lớn bằng 5/3 số bé mới tìm số bé ban đầu ?

Question

Toán Lớp 5: hiệu của hai số là 175 nếu số bé tăng 13 đơn vị và giữ nguyên số lớn thì số lớn bằng 5/3 số bé mới tìm số bé ban đầu ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 9 tháng 2022-03-21T18:31:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Sau khi số bé tăng 13 đơn vị thì hiệu 2 số là:
       175-13=162
  Khi đó số lớn chiếm 5 phần và số bé chiếm 3 phần
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  5-3=2(phần)
  Số lớn bé mới là:
  162:2xx3=243
  Số bé ban đầu là:
  243-13=230
     Đáp số : 230

 2. Nếu tăng số bé 13 đơn vị thì hiệu hai số mới là:
  175 – 13 = 162
  Sơ đồ:
  Số lớn : |—-|—-|—-|—-|—-|
  Số bé : |—-|—-|—-|
  Bài giải:
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  5 – 3 = 2
  Số bé mới là:
  162 : 2 xx 3 = 243
  Sô bé ban đầu là:
  243 – 13 = 230
  Đáp số : 230

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )