Toán Lớp 5: Hiệu của hai số bằng 19,98 và thương của chúng bằng 10. Số lớn là:…

Question

Toán Lớp 5: Hiệu của hai số bằng 19,98 và thương của chúng bằng 10. Số lớn là:…, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 2 tháng 2022-12-15T18:09:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Vì thương của chúng bằng 10 nên hiệu số phần bằng nhau là:
               10 – 1 = 9 (phần)
  Số lớn là:
     19,98 : 9 xx 10 = 22,2
  Vậy số lớn là: 22,2

 2. Hiệu số phần bằng nhau là:
     10  –    1    =      9(phần)
  Số bé là:
      19,98    :     9      x     1        =             2,22
  Số lớn là:
      19,98        :        9      x         10     =        22,2
  Vậy số lớn là 22,2; số bé là 2,22
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )