Toán Lớp 5: hiện nay tổng số tuổi của 2 cha con là 42 tuổi , biết 4 năm nữa tuổi cha gấp 4 lần tuổi con . tính tuổi hiện nay của 2 cha con

Question

Toán Lớp 5: hiện nay tổng số tuổi của 2 cha con là 42 tuổi , biết 4 năm nữa tuổi cha gấp 4 lần tuổi con . tính tuổi hiện nay của 2 cha con, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 2 tháng 2022-12-21T12:02:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Sau 4 năm tổng số tuổi của 2 cha con là:
      42+(4×2)=50 (tuổi)
  Tổng số phần bằng nhau là:
      4+1=5 (phần)
  Tuổi của cha sau 4 năm là:
      50:5×4=40 (tuổi)
  Tuổi cha hiện nay là:
      40-4=36 (tuổi)
  Tuổi con hiện nay là:
      42-36=6 (tuổi)
          Đáp số: Cha: 36 tuổi
                       Con: 6 tuổi
  $@Masonn$
   

 2. Giải:
  4 năm nữa hai cha con có:
     42 + 4 = 46 ( tuổi )
  Sơ đồ:
  Cha: |—|—|—|—|
  Con: |—|                        46 tuổi
  Tổng số phần:
     4 + 1 = 5 ( phần )
  Số tuổi của cha hiện nay:
     46 : 5 × 4 – 4 = 32,8 ( tuổi )
  Tuổi của con:
     42 – 32,8 = 13,2 ( tuổi )
  Đáp số: Cha: 32,8 tuổi
                Con: 13,2 tuổi
  #Ju – chan

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )