Toán Lớp 5: Hiện nay mẹ của Quyên 48 tuổi và gấp đôi tổng số tuổi của hai chị em Quyên. Hỏi khi mẹ 55 tuổi thì tuổi của mỗi chị em Quyên là bao nhi

Question

Toán Lớp 5: Hiện nay mẹ của Quyên 48 tuổi và gấp đôi tổng số tuổi của hai chị em Quyên. Hỏi khi mẹ 55 tuổi thì tuổi của mỗi chị em Quyên là bao nhiêu? Biết Quyên kém chị 4 tuổi., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 6 ngày 2022-06-17T04:07:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian 
  => Dù có bao nhiêu năm thì Quyên vẫn kém chị 4 tuổi.
  Tuổi của hai chị em Quyên hiện nay là :
     48 : 2 = 24 ( tuổi )
  Sau số năm nữa thì mẹ 55 tuổi là :
       55 – 48 = 7 ( năm )
  Tuổi Quyên khi đó là :
     ( 24 – 4 ) : 2 + 7 = 17 ( tuổi )
  Tuổi của chị Quyên khi đó là :
     17 + 4 = 21 ( tuổi )
             Đáp số : Quyên : 17 tuổi ; Chị Quyên : 21 tuổi.
  $Nhi$
  Xin hay nhất ( nếu được ạ )
   

 2. # tcv
  @ Xoài
  Hiện nay , tổng số tuổi của hai chị em Quyên là :
  48 : 2 = 24 ( tuổi )
  Sau số năm thi mẹ 55 tuổi là :
  55 – 48 = 7 ( năm )
  Tổng số tuổi của hai chị em Quyên khi mẹ 55 tuổi là :
  24 + 7 + 7 = 38 ( tuổi )
  Tuổi chị Quyên là :
  ( 38 + 4 ) : 2 = 21 ( tuổi )
  Tuổi Quyên là :
  21 – 4 = 17 ( tuổi )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )