Toán Lớp 5: help help 1Lượng nước trong hạt tươi là 20%. Có 200 kg hạt tươi sau khi phơi khô nhẹ đi 30 kg. Tính tỉ số phần trăm nước trong hạt đã

Question

Toán Lớp 5: help help
1Lượng nước trong hạt tươi là 20%. Có 200 kg hạt tươi sau khi phơi khô nhẹ đi 30 kg. Tính tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô?
2 Lớp 5A có 30 học sinh trong đó số học sinh nữ chiếm 60%. Hỏi số học sinh nữ có bao nhiêu em.
3 Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào 400 gam nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 4 tháng 2022-05-01T12:15:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp : Bài 1  : 5,88%
                 Bài 2  : 18 học sinh nữ
                 Bài 3 : 400 g
  Giải thích :
  Bài 1 : 
                                     Giải
                 Lượng nước còn lại trong 170kg hạt đã phơi khô:
                         [ 200 : 100 x 20 ] –  30 = 10(kg)
                Tỉ số phần trăm nước trong hạt đã phơi khô là:
                        10 : [ 200 – 30 ] = 5,88%
                                      Đáp số: 5,88%
  Bài 2 :
                                      Giải
                             Số học sinh những của lớp 5A là:
                                    30 : 100 x 60 = 18 (học sinh)
                                         Đáp số: 18 học sinh nữ
  Bài 3 :
                                        Giải
              Lượng muối chứa trong 400 nước biển có 4% muối là:
                       400 x 4 : 100 = 16 (g)
                Lượng nước phải đổ thêm vào là:
                       [ 100 : 2 x 16 ] – 400 = 400(g)
                            Đáp số: 400 g
   

 2. 1/
  Trong 200kg hạt tươi có số lượng nước mưa là :
  200 xx 20% =40(kg) 
  Số lượng hạt phơi khô còn lại là :
  200 -30 = 170(kg)    
  Trong 170kg hạt đã phơi khô còn lại số lượng mưa là :
  40-30 =10 (kg )
  Tỉ số % nước trong hạt đã phơi khô là :
  10 :170 xx 100 =5,88%
  Đáp số : 5,88%
  $\\$
  2/  
  Lớp 5A có số học sinh nữ là :
  30 xx 60% =18 ( học sinh nữ )
  Đáp số : 18 học sinh nữ.
  $\\$
  3/
  Lượng muối có trong 400g nước biển là :
  400 xx 4% =16 (g) 
   Mà : Dung dịch chưa 2% muối là : Cứ 100g nước thì có 2g muối .
  Vậy cần số g nước để có 16g muối là :
  16 xx 100 : 2 =800 (g)
  Vì vậy cần đổ thêm số g nước lã là :
  800 – 400 =400 (g)
  Đáp số : 400g nước lã.
    

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )