Toán Lớp 5: hãy cho mình biết có bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số vayajyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Question

Toán Lớp 5: hãy cho mình biết có bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số vayajyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 2 tháng 2022-12-19T06:14:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có tổng chỉ tính chất của những số lẻ có 3 chữ số là :
   A = 101 + 103 + 105 + … + 997 + 999
  Số số lẻ có 3 chữ số là :
    ( 999 – 101 ) : 2 + 1 = 450 ( số )
  ⇒ Có tất cả 450 số lẻ có 3 chữ số

 2. Giải đáp:
   có 450 số
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Các số lẻ có 3 chữ số là :101;103;…;997;999
  NX:Dãy số trên là dãy số cách đều có khoảng cách là 2.
  Có tất cả các số lẻ có 3 chữ số là:
        (999-101):2+1=450
                      Đ/s:450 số

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )