Toán Lớp 5: Hai số thập phân có hiệu là 9,12, nếu dời dấu phẩy của số bé sang phải một hàng, rồi cộng với số lớn ta được 61,04. Tìm hai số đó

Question

Toán Lớp 5: Hai số thập phân có hiệu là 9,12, nếu dời dấu phẩy của số bé sang phải một hàng, rồi cộng với số lớn ta được 61,04. Tìm hai số đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 44 phút 2022-06-04T16:18:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Khi  rời  dấu  phẩy  sang  số  bé  một  hàng  thì  đồng  thời  ta  gấp  số  bé  lên  10  lần.
  Số  bé  là:
     (61,04 – 9,12) : (10 + 1) = 4,72
  Số  lớn  là:
     4,72 + 9,12 = 13,84
          Đáp  số: …..
  text{@chautran51231}
  #anhsangsoiduong.vn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )