Toán Lớp 5: Hai người đi bộ cùng một lúc từ hai xã A và B cách nhau 18 km và đi ngược chiều nhau để gặp nhau. Vận tốc của người đi từ xã A là 4 km/

Question

Toán Lớp 5: Hai người đi bộ cùng một lúc từ hai xã A và B cách nhau
18 km và đi ngược chiều nhau để gặp nhau. Vận tốc của
người đi từ xã A là 4 km/giờ, của người đi từ xã B là 5
km/giờ.
Như vậy hai người gặp nhau sau mấy giờ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 2 tháng 2022-12-20T22:43:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.            Tổng vận tốc của hai người đi bộ là :
                             4+5=9(km/giờ)
               Hai người gặp nhau sau số giờ là :
                             18:9=2 ( giờ )
                     Đáp số = 2 giờ

 2. Tổng vận tốc hai người là :
    4 + 5 = 9 ( km/h )
  Hai người gặp nhau sau :
  18 : 9 = 2 ( giờ )
  Đáp số : 2 giờ
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )