Toán Lớp 5: hai người cùng làm 1 công việc thì mất 12 ngày sẽ xong, lúc đầu người a làm 13 ngày rồi nghĩ và người b làm tiếp 8 ngày mới xong .hỏi n

Question

Toán Lớp 5: hai người cùng làm 1 công việc thì mất 12 ngày sẽ xong, lúc đầu người a làm 13 ngày rồi nghĩ và người b làm tiếp 8 ngày mới xong .hỏi nếu người a làm một mình thì mất bao nhiêu ngày mới xong, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 6 tháng 2022-05-25T20:39:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Một ngày cả hai người làm được số việc là:
  1 : 12 = $\frac{1}{12}$ (công việc)
  Người thứ nhất và người thứ hai cũng làm 8 ngày thì được số công việc là:
  8 x $\frac{1}{12}$ = $\frac{2}{3}$ (công việc)
  Số công việc là:
  1 – $\frac{2}{3}$ = $\frac{1}{3}$ (công việc)
  $\frac{1}{3}$ công việc tương ứng số ngày người thứ nhất làm là: 
  13 – 8 = 5 (ngày)
  Người A làm một mình thì hết số ngày là:
  5 : 1 x3 = 15 (ngày)
  Đáp số: 15 ngày.
   

 2. Bài giải:
  Một ngày cả 2 người làm được số việc là:
  1 : 2 = 1/12 ( công việc )
  Người thứ 1 và người thứ 2 cùng làm 28 ngày thì được số công việc là:
  8 . 1/12 = 2/3 ( công việc )
  Làm được số phần công việc là :
  1 – 2/3 = 1/3 ( công việc ) 
  1/3 công việc tương ứng với số ngày là :
  13 – 8 = 5 (ngày)
  Người a làm một mình thì hết số ngày là:
  5 : 1 xx 3 = 15 (ngày)
  Đáp số: 15 ngày.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )