Toán Lớp 5: Hai bạn Trường và Sơn vào cuối tuần rủ nhau đi câu cá. Tổng số cá của hai bạn câu được là 35 con. Số cá của bạn Trường câu được gấp 2,5

Question

Toán Lớp 5: Hai bạn Trường và Sơn vào cuối tuần rủ nhau đi câu cá. Tổng số cá của hai bạn câu được là 35 con. Số cá của bạn Trường câu được gấp 2,5 lần số cá của bạn Sơn câu được. Tính số cá bạn Trường câu được., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 3 tháng 2022-03-02T07:00:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  25 con cá
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2,5 = $\frac{5}{2}$ 
  sơ đồ
  bạn Trường:  |-|-|-|-|-|                                       
  bạn Sơn     :  |-|-|
  tổng hai số là 35
   tổng số phần bằng nhau là: 
    5 + 2 = 7 (phần)
   số cá bạn Trường câu được là:
    (35 : 7) x 5 = 25 (con)
                      đáp số: 25 con cá
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!
  CHO MÌNH XIN CÁI CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ!!!

 2. Ta có sơ đồ:
  {:(số cá sơn câu được|–|),(số các trường câu được|–|–|-|):}}35
  =>1 phần bằng:
  35:(2,5+1)=10
  =>số cá sơn câu được là:
       10xx1=10 con
  số các trường câu được:
        10xx2,5=25 con
                   vậy ….

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )