Toán Lớp 5: gúp vs ah em cảm ơn 653,38 + 96,92 = …….. 52,8 x 6,3 = ……. 35,069 – 14,235 = …….. 17,15 x 4,9 = ……

Question

Toán Lớp 5: gúp vs ah em cảm ơn
653,38 + 96,92 = …….. 52,8 x 6,3 = …….
35,069 – 14,235 = …….. 17,15 x 4,9 = ……, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 7 ngày 2022-04-14T06:08:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. $\text{a/ 653,38 + 96,92 = 750,3.}$ $\\$ $\text{b/ 52,8 x 6,3 = 332,64.}$ $\\$ $\text{c/ 35,069 – 14,235 = 20,834. }$ $\\$ $\text{d/ 17,15 x 4,9 = 84,035}$

  2. Mong cho lời giải hay nhất ❤️⭐️
    toan-lop-5-gup-vs-ah-em-cam-on-653-38-96-92-52-8-6-3-35-069-14-235-17-15-4-9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )