Toán Lớp 5: Giúp mình với ! Hình lập phương A có cạnh gấp 2 lần cạnh hình lập phương B hỏi thể tích hình lập phương A gấp mấy lần hình lập phương

Question

Toán Lớp 5: Giúp mình với !
Hình lập phương A có cạnh gấp 2 lần cạnh hình lập phương B hỏi thể tích hình lập phương A gấp mấy lần hình lập phương B, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 1 tháng 2022-12-19T07:41:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Thể tích hình lập phương A gấp thể tích hình lập phương B số lần là :
  2 × 2 × 2 = 8 ( lần )
                  Đáp số : 8 lần
  #dtkc
   

 2. Gấp 8 lần
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Lấy ví dụ cạnh hình lập phuong có độ dài 1 m thì thể tích là 1 m3
  sau khi gấp 2 lần cạnh đó thì đc 2 m nên thể tích là 8 m3
  vậy thể tích sau khi gấp 2 lần độ dài của cạnh là:
                8 :  1 = 8 ( lần)
  Vây sau khi gấp 2 lần cạnh đó thì đc 2 m nên thể tích  là 8 m3
  cho xin ctlhn nha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )