Toán Lớp 5: giúp mình phép này nhé (X-12,76)x2=30 X-17:2,1=3,3

Question

Toán Lớp 5: giúp mình phép này nhé
(X-12,76)x2=30
X-17:2,1=3,3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 5 tháng 2022-05-01T02:48:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)(X-12,76)x2=30
  X-12,76=30:2
  X-12,76=15
  X=12,76+15
  X=27,76
  b)X-17:2,1=3,3
  X-0,809=3,3
  X=3,3+0,809
  X=4,109

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x-12,76) xx 2=30
  x-12,76=30:2
  x-12,76=15
  x=15+12,76
  x=27,76
  __________________________
  x-17:2,1=3,3
  x-170/21=33/10
  x-1700/210=693/210
  x=693/210+1700/210
  x=2393/210

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )