Toán Lớp 5: giúp em vs anh chị ui em gấp lém ah 12,1 x 5,5 + 12,1 x 4,5 = ? 0,81 x 8,4 + 2,6 x 0,81 = ? 16,5 x 47,8 + 47,8 x 3,5 = ?

Question

Toán Lớp 5: giúp em vs anh chị ui em gấp lém ah
12,1 x 5,5 + 12,1 x 4,5 = ?
0,81 x 8,4 + 2,6 x 0,81 = ?
16,5 x 47,8 + 47,8 x 3,5 = ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 7 ngày 2022-04-14T09:03:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 12,1 × 5,5 + 12,1 × 4,5
  = 12,1 × ( 5,5 + 4,5 )
  = 12,1 × 10
  = 121
  $\text{ _____________________ }$
  0,81 × 8,4 + 2,6 × 0,81
  = 0,81 × ( 8,4 + 2,6 )
  = 0,81 × 11
  = 8,91
  $\text{ ___________________ }$
  16,5 × 47,8 + 47,8 × 3,5
  = 47,8 × ( 16,5 + 3,5 )
  = 47,8 × 20
  = 956
   

 2. Đáp án+Lời giải và giải thích chi tiết:
  12,1 x 5,5 + 12,1 x 4,5
  =  12,1 x (5,5 +   4,5) 
  = 12,1 x 10 
  = 121
  0,81 x 8,4 + 2,6 x 0,81
  = 0,81 x (8,4 + 2,6 )
  = 0,81 x 11
  =  8 ,91
  16,5 x 47,8 + 47,8 x 3,5
  =  (16,5 x  +3,5 )x 47,8 
  =20 x 47 ,8
  = 956
  xin hay nhất ak

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )