Toán Lớp 5: Giúp em với Một đội công nhân dự định trong 1 ngày sửa đc 250m đường nhưng thực tế đội công nhân sửa đc 270m đường.hỏi A . Đội công nhâ

Question

Toán Lớp 5: Giúp em với
Một đội công nhân dự định trong 1 ngày sửa đc 250m đường nhưng thực tế đội công nhân sửa đc 270m đường.hỏi
A . Đội công nhân đó đã thực hiện đc bao nhiêu phần trăm kế hoạch?
B. Đội công nhân đó đã thực hiện đc vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 1 tuần 2022-04-13T12:03:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1% kế hoạch là:
  250 : 100 = 2,5 (m)
  Đội công nhân đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch là:
  270 : 2,5 = 108%
  Đội công nhân đã thực hiện vượt mức kế hoạch số phần trăm là:
  108 – 100 = 8%
  Đáp số: a, 108%
  b, 8%
  #Chii
  #Tired of studying well

 2. $\text{a) Đội công nhân đó đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch là:}$
  $\text{270 : 250 × 100 = 108%}$
  $\text{b) Đội công nhân đó đã thực hiện vượt mức kế hoạch là:}$
  $\text{108% – 100% = 8%}$
  $\text{Đáp số: a) 108%}$
                $\text{b) 8%}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )