Toán Lớp 5: giúp em Mua 7m vải phải trả 455 000 đồng. Hỏi mua 4,2m vải cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Question

Toán Lớp 5: giúp em
Mua 7m vải phải trả 455 000 đồng. Hỏi mua 4,2m vải cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 7 ngày 2022-04-14T11:57:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{ Mua 1m vải phải trả số tiền là : }$
  $\text{ 455 000 : 7 = 65 000 ( đồng ) }$
  $\text{ Mua 4,2m vải cùng loại phải trả số tiền là : }$
        $\text{ 65 000 × 4,2 = 273 000 ( đồng ) }$
  $\text{ Mua 4,2m vải cùng loại phải trả ít hơn số tiền là : }$
        $\text{ 455 000 – 273 000 = 182 000 ( đồng ) }$
                                $\text{ Đáp số : 182 000 đồng }$
   

 2. Số tiền mua hết 1 mét vải là:
  455000 : 7 = 65000 (đồng)
  Số tiền mua hết 4,2 mét vải là;
  65000 × 4,2 = 273000 (đồng)
  Số tiền phải trả ít hơn lần mua trước là:
  455000 – 273000 = 182000 (đồng)
                              Đáp số: 182 000 đồng.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )