Toán Lớp 5: giup em cau nay voi a : y*(2/3+2/15+2/35+2/56)

Question

Toán Lớp 5: giup em cau nay voi a : y*(2/3+2/15+2/35+2/56), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 5 ngày 2022-06-17T08:18:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   2/109
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2/3 + 2/15 + 2/35 + 2/56
  = 2/ ×(3+15+35+56)
  =2/109

 2. Bạn tham khảo nhé.
  y xx (2/3+2/15+2/35+2/56)
  =y xx (2/3+2/15+2/35+1/28)
  =y xx (280/420+56/420+24/420+15/420)
  =y xx (\frac{280+56+24+15}{420})
  =y xx 375/420
  =y xx \frac{15.25}{28.15}
  =25/28 xx y
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )